Dobro došli!

Central osiguranje d.d. djeluje u sastavu Grupe Centar koja predstavlja jedan od najdinamičnijih poslovnih sustava u Bosni i Hercegovini, a našu referentnost čine naši visokokvalificirani i stručni uposlenici, duboko promišljena razvojna strategija, fleksibilnost u radu i prilagodba potrebama korisnika naših usluga, iznimno dobra financijska stabilnost, što rezultira iznimno dobrim poslovanjem i zadovoljnim klijentima.

Central osiguranje d.d. sa svojim osiguranicima stvara dugoročan i personaliziran poslovni odnos na način da je njihova osobna ili financijska sigurnost u fokusu našeg djelovanja. Isto tako, osigurali smo najpovoljnije uvjete za sve vidove osiguranja za velike korporativne klijente te sa posebnom pažnjom pristupamo malim i srednjim poduzetnicima kroz razrađene modele pogodnosti prilikom zaključivanja ugovora o osiguranju.

Kako bi osigurali zadovoljstvo postojećih korisnika i stalan priliv novih, što je osnova za kontinuiran rast i razvoj osiguravajućeg društva, mi smo se opredijelili na stalan rad na kvaliteti proizvoda i usluga koje nudimo osiguranicima, brzom rješavanju njihovih odštetnih zahtjeva, vrhunskoj organizacijskoj strukturi uposlenih koja je spremna odgovoriti potrebama osiguranika. Isto tako, inzistiranjem na poslovnim procesima i procedurama prema najvišim standardima, etičnosti i kulturi u poslovanju te dobrom razumijevanju tržišnih zakonitosti, postigli smo da su nas klijenti prepoznali kao jakog i pouzdanog partnera.

Spojeni povjerenjem.


Novi standard u procesu obrade odštetnih zahtjeva

Prometne nesreće su naša svakodnevnica. Imajući u cilju olakšati i ubrzati proces rješavanja šteta, Central osiguranje je uvelo novi standard u procesu obrade odštetnih zahtjeva. Šteta se isplaćuje u roku od 48 sati od dana kad je likvidirana, odnosno kad je klijent potpisao dokument o visini štete.


Central Assistance

Vaše iskustvo i automobil ne bi trebali biti prepreka za sigurnu vožnju na Vašem putovanju, ali ne možemo biti sigurni da se neugodne situacije ne mogu dogoditi. Central osiguranje će učiniti sve da Vam pomogne u kriznoj situaciji putem svoje asistencije Central Assistance.

Pročitajte više...