Central call centar - Besplatni broj 0800 80 019

Call centar

Od 01.06.2022. godine aktivan CENTRAL CALL CENTAR - pozivni centar koji upravlja ulaznim i odlaznim pozivima.

24 sata dnevno i svaki dan u tjednu je stručni operater, koji primjenjuje standardizirane postupke za razgovor, dostupan našim klijentima na broj 0800 80 019. Tako se našim klijentima na što bolji i efikasniji način pružaju sve informacije vezane za upite po raznim osnovama.

Pozivom na besplatni broj klijenti imaju pristup svim informacijama vezanim za opće upite (radno vrijeme poslovnica, lokacije I sl.), za prijavu nastanka osiguranog slučaja, fazu realizacije odštetnog zahtjeva, uplate, ponude, registacije vozila i ostalo.

Radi unapređenja naših usluga, svi razgovori će biti snimani.