VRH
Spojeni povjerenjem Webshop

Transformacija poslovanja u korist osiguranika

Poslovni uspjeh u mnogočemu ovisi o sposobnosti prilagodbe poslovnih procesa potrebama krajnjeg korisnika. U djelatnosti osiguranja to znači povećanje kvalitete usluge osiguranicima i ubrzavanje procesa obrade, ponajviše odštetnih zahtjeva, ali i informiranosti osiguranika o pravima koja im pripadaju nakon zaključenja police osiguranja.

Prateći svjetske trendove, Central osiguranje uvođenjem novih proizvoda na tržište postaje lider u inovacijama u osiguranju gdje su potrebe klijenata stalni fokus i motiv razvoja. Transformacija tako podrazumijeva da osiguravatelj, osim preuzimanja standardnih rizika, postaje garant za ispravnost i očuvanje vrijednosti predmeta osiguranja te argument za daljnju preprodaju.

Snažni rast premije Central osiguranja rezultat je i povećanja zadovoljstva osiguranika koji su prepoznali namjeru društva da se svakom osiguraniku omogući potpuni uvid u sve procese koji se odvijaju, od zaključenja police, pa do rješavanja odštetnih zahtjeva.

Koristeći suvremene tehnologije i prateći tehnološki napredak, prilagodba procesa štedi vrijeme uposlenika i korisnika usluga, što za rezultat ima povećanje zadovoljstva korisnika, produktivnosti i inovativnosti kompanije.

Poslovni uspjeh i rast premije Central osiguranja je, također, i rezultat stalnog razvoja prodajne mreže, koja se uz digitalnu podršku može više fokusirati na brigu o osiguranicima kao i razvoju vlastitog portfelja. Stabilnost poslovanja i zamah u poslovnom razvoju društvu daje dodatni motiv daljnjeg rasta, razvoja i praćenje svjetskih trendova u djelatnosti osiguranja.

Sjedište društva

Central osiguranje d.d.
Džemala Bijedića 39, 71 000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 408 900
fax: +387 33 408 901
e-mail: info@central-osiguranje.com

Ured za štete

Hrvatskih kraljeva 31, 88 320 Ljubuški, BiH
tel: +387 39 852 412
fax: +387 39 852 411
e-mail: stete@central-osiguranje.com

Back office Ljubuški

Hrvatskih kraljeva 31, 88 320 Ljubuški, BiH
tel: +387 39 852 421
e-mail: info@central-osiguranje.com