VRH
Spojeni povjerenjem Webshop
Uspjeh firme u domaćem vlasništvu - Central osiguranje d.d. osvježenje na tržištu osiguranja

Central osiguranje d.d. kao domaće društvo s 58 podružnica diljem Bosne i Hercegovine, ostvarilo je u 2018. godini dobit od 3,7 miliona KM.

Ukupna premija Central osiguranja d.d. na kraju 2018.godine iznosi 38,5 miliona KM i porasla je u odnosu na prethodnu godinu za rekordnih 44,2%, dok je ukupno tržište raslo 5%.

Time se Central osiguranje d.d. u kratkom periodu od 2,5 godina , prema podacima regulatora Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, pozicioniralo na četvrto mjesto među top 5 društava na tržištu osiguranja, što je jasan pokazatelj da su osiguranici prepoznali kvalitet pruženih usluga.

Ostvareni rezultati su dio uspješno organiziranog poslovanja i usmjerenja na klijente i njegove potrebe.

Central osiguranje d.d. 2018.godinu je u 2018.godini isplatilo 11,3 miliona KM šteta, što je za 167 % više u odnosu na prethodnu godinu.

"Dokaz da sinergija domaćih visokokvalifikovanih snaga i domaćeg kapitala ima pozitivnu priču je Central osiguranje d.d., koji na današnji dan zapošljava 240 radnika u Bosni i Hercegovini."

Central osiguranje je svojevrsno osvježenje na tržištu osiguranja, kroz pristup maksimalnog zadovoljavanja potreba klijenata.“ rekao nam je direktor Central osiguranja dd. Hamid Milak.

Sjedište društva

Central osiguranje d.d.
Džemala Bijedića 39, 71 000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 408 900
fax: +387 33 408 901
e-mail: info@central-osiguranje.com

Ured za štete

Hrvatskih kraljeva 31, 88 320 Ljubuški, BiH
tel: +387 39 852 412
fax: +387 39 852 411
e-mail: stete@central-osiguranje.com

Back office Ljubuški

Hrvatskih kraljeva 31, 88 320 Ljubuški, BiH
tel: +387 39 852 421
e-mail: info@central-osiguranje.com