VRH
Spojeni povjerenjem Webshop
Osiguranje od različitih financijskih gubitaka

Ovaj vid osiguranja odnosi se na osiguranje različitih financijskih gubitaka kao što su:

- osiguranje financijskih gubitaka radi prekida rada zbog požara i drugih opasnosti;
- osiguranje raznih priredbi zbog atmosferskih oborina;
- ostalih financijskih gubitaka.

Sjedište društva

Central osiguranje d.d.
Džemala Bijedića 39, 71 000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 408 900
fax: +387 33 408 901
e-mail: info@central-osiguranje.com

Ured za štete

Hrvatskih kraljeva 31, 88 320 Ljubuški, BiH
tel: +387 39 852 412
fax: +387 39 852 411
e-mail: stete@central-osiguranje.com

Back office Ljubuški

Hrvatskih kraljeva 31, 88 320 Ljubuški, BiH
tel: +387 39 852 421
e-mail: info@central-osiguranje.com