VRH
Spojeni povjerenjem Webshop
Osiguranje od različitih financijskih gubitaka

Ovaj vid osiguranja odnosi se na osiguranje različitih financijskih gubitaka kao što su:

- osiguranje financijskih gubitaka radi prekida rada zbog požara i drugih opasnosti;
- osiguranje raznih priredbi zbog atmosferskih oborina;
- ostalih financijskih gubitaka.

Sjedište društva

Central osiguranje d.d.
Džemala Bijedića 39, 71 000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 408 900
fax: +387 33 408 901
e-mail: info@central-osiguranje.com

Ured za štete

Kneza Branimira 12, 88 000 Mostar, BiH
tel: +387 36 446 600
fax: +387 36 446 601
e-mail: stete@central-osiguranje.com

Back office Mostar

Kneza Branimira 12, 88 000 Mostar, BiH
tel: +387 36 446 604
tel: +387 36 446 605
e-mail: info@central-osiguranje.com