VRH
Spojeni povjerenjem Webshop
Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti

Osiguranjem se pruža osiguravajuća zaštita od slijedećih opasnosti (osnovne opasnosti):
1. Požara i udara groma,
2. Eksplozije, osim eksplozije od nuklearne energije,
3. Oluje,
4. Grada (tuče),
5. Udara vlastitog motornog vozila i vlastitog pokretnog stroja i nepoznatog motornog vozila u osigurani građevinski objekt,
6. Pada i udara letjelice,
7. Manifestacija i demonstracija.

Ako se posebno ugovori i obračuna dodatna premija, osiguravajuća zaštita se proširuje na jednu ili više dopunskih osiguranih opasnosti već prema tome kako se ugovori, i to:
1. Poplavu i bujicu,
2. Klizanje tla i odronjavanje zemljišta,
3. Snježnu lavinu,
4. Istjecanje tekućina (lekaza),
5. Izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi,
6. Samozapaljenja zaliha.

Osiguranjem su, kada se ostvari osigurani slučaj, pokrivene i:
1. Štete od uništenja ili oštećenja osigurane stvari nastale prilikom spašavanja (rušenja, iznošenja, ukazivanja pomoći i slično) zbog nastalog osiguranog slučaja,
2. Štete zbog nestanka osigurane stvari prilikom nastanka osiguranog slučaja,
3. Troškovi učinjeni pri raščišćavanju i rušenju u svezi s nastalim osiguranim slučajem na osiguranoj stvari,
4. Troškovi koje je osiguranik ucinio kada je osigurani slučaj nastao na osiguranoj stvari za poduzete mjere radi otklanjanja i smanjivanja štete.

Sjedište društva

Central osiguranje d.d.
Džemala Bijedića 39, 71 000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 408 900
fax: +387 33 408 901
e-mail: info@central-osiguranje.com

Ured za štete

Hrvatskih kraljeva 31, 88 320 Ljubuški, BiH
tel: +387 39 852 412
fax: +387 39 852 411
e-mail: stete@central-osiguranje.com

Back office Ljubuški

Hrvatskih kraljeva 31, 88 320 Ljubuški, BiH
tel: +387 39 852 421
e-mail: info@central-osiguranje.com