VRH
Spojeni povjerenjem Webshop
ALL RISK osiguranje

ALL RISK osiguranje je novi proizvod koji CENTRAL OSIGURANJE nudi na izbor svojim budućim klijentima. ALL RISK predstavlja jedinstven proizvod koji je sveobuhvatan što se tiče vrsta pokrića koja nudi.

Osiguranjem po ovim uvjetima pruža se osigurateljna zaštita od slijedećih rizika:

1. požara i udara groma,
2. eksplozije, osim eksplozije od nuklearne energije,
3. oluje,
4. grada (tuče),
5. udara vlastitog i tuđeg motornog vozila i vlastite i tuđe pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekt,
6. pada zračne letjelice,
7. manifestacija i demonstracija,
8. poplave i bujice i visoke vode,
9. klizanja tla i odronjavanja,
10. snježne lavine,
11. izlijevanja vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi,
12. loma stakla,
13. provalne krađe i razbojništva,
14. neimenovane opasnosti.

Ukoliko se plati dodatna premija, moguće je ugovoriti i rizike:

a. prodora oborinskih voda s krova,
b. težine snijega,
c. zlonamjerna obijesna djelovanja,
d. indirektnog udara groma,
e. radioaktivnog djelovanja,
f. izlijevanja vode iz otvorenih vodovodnih slavina,
g. iscurenja tečnosti (lekaže),
h. izlijevanje užarene tečne rastopljene mase,
i. samozapaljenja zaliha,
j. zemljotresa,
k. loma mašina,
l. prekida rada uslijed požara i nekih drugih opasnosti,
m. prekida rada uslijed loma mašina.

Osiguranjem su, kada se ostvari osigurani slučaj pokrivene/i:

a. štete od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari prouzrokovane prilikom spašavanja (rušenja, iznošenja, ukazivanja pomoći i slično) uslijed nastalog osiguranog slučaja,
b. štete zbog nestanka osigurane stvari prilikom nastanka osiguranog slučaja,
c. troškovi učinjeni za raščišćavanje i rušenje u vezi sa nastalim osiguranim slučajem na osiguranoj stvari,
d. troškovi koje je osiguranik učinio kada je osigurani slučaj nastao na osiguranoj stvari za poduzete mjere radi otklanjanja i smanjenja štete.

Sjedište društva

Central osiguranje d.d.
Džemala Bijedića 39, 71 000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 408 900
fax: +387 33 408 901
e-mail: info@central-osiguranje.com

Ured za štete

Hrvatskih kraljeva 31, 88 320 Ljubuški, BiH
tel: +387 39 852 412
fax: +387 39 852 411
e-mail: stete@central-osiguranje.com

Back office Ljubuški

Hrvatskih kraljeva 31, 88 320 Ljubuški, BiH
tel: +387 39 852 421
e-mail: info@central-osiguranje.com