VRH
Spojeni povjerenjem Webshop
Osiguranje od potresa

Ovim osiguranjem pruža se osiguravajuća zaštita od rizika zemljotresa.

Pod zemljotresom se smatra svako prirodno ili ljudskim djelovanjem prouzročeno kretanje zemlje i/ili zemljotres, uključujući, ali se ne ograničavajući, na kretanja zemlje odnosno klizišta, bez obzira na sve druge uzroke ili događaje koji mu doprinose istovremeno ili u nekom drugom redoslijedu gubitka.

Osiguratelj će naknaditi štetu nastalu usljed zemljotresa, ako se dokaže da se zemljotres, na prostoru gdje se nalazi osigurana stvar, dogodio inteniztetom od 5 ili više stupnjeva Mercalli-Cancani-Siebergove skale (MSC).

Sjedište društva

Central osiguranje d.d.
Džemala Bijedića 39, 71 000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 408 900
fax: +387 33 408 901
e-mail: info@central-osiguranje.com

Ured za štete

Kneza Branimira 12, 88 000 Mostar, BiH
tel: +387 36 446 600
fax: +387 36 446 601
e-mail: stete@central-osiguranje.com

Back office Mostar

Kneza Branimira 12, 88 000 Mostar, BiH
tel: +387 36 446 604
tel: +387 36 446 605
e-mail: info@central-osiguranje.com