VRH
Spojeni povjerenjem Webshop
Kasko osiguranje plovila

Predmet osiguranja mogu biti brodovi iznad 15 BRT i čamci i jedrilice do 15 BRT.

Osiguravajuće pokriće za brodove iznad 15 BRT se može definirati da pruža pokriće od šteta (gubitka ili oštećenja osiguranog predmeta) uslijed:

1. Požara ili eksplozije,
2. Brodoloma, nasukanja, potonuća ili prevrnuća broda,
3. Sudara, udara ili dodira broda sa bilo kojim vanjskim predmetom, osim sa vodom,
4. Ukrcaja, iskrcaja ili prekrcaja tereta ili goriva,
5. Potresa, vulkanske erupcije, groma, poplave, lavine, odrona, oluje,
6. Krađe, provalne krađe, razbojništva, štetnih postupaka trećih lica ili neovlaštenog korištenja osiguranog predmeta.

Kada je riječ o čamcima i jedrilicama do 15 BRT, osiguravajuće pokriće podrazumijeva i naknadu štete i troškova uslijed:

1. Oštećenja pri izvlačenju na obalu i poronuću, dizanju na sohe i spuštanju i prenošenju u ili iz spremišta,
2. Plaćanja doprinosa u vezi sa generalnom havarijom.

Sjedište društva

Central osiguranje d.d.
Džemala Bijedića 39, 71 000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 408 900
fax: +387 33 408 901
e-mail: info@central-osiguranje.com

Ured za štete

Kneza Branimira 12, 88 000 Mostar, BiH
tel: +387 36 446 600
fax: +387 36 446 601
e-mail: stete@central-osiguranje.com

Back office Mostar

Kneza Branimira 12, 88 000 Mostar, BiH
tel: +387 36 446 604
tel: +387 36 446 605
e-mail: info@central-osiguranje.com