VRH
Spojeni povjerenjem Webshop
Osiguranje od opće civilne odgovornosti

Opća odgovornost je odgovornost za štete pričinjene trećim osobama tijekom obavljanja djelatnosti, a koja nije proizišla iz obavljanja profesionalne djelatnosti.

Ovdje se može osiguranje zaključiti na dva načina, i to:
1. Javna odgovornost prema trećima licima,
2. Odgovornost prema djelatnicima.

Pod javnom odgovornosti prema trećima osobama smatra se vanugovorna odgovornost za štetu uslijed smrti, povrede tijela i zdravlja, kao i oštećenje ili uništenje stvari treće osobe, koja je nastala iz djelatnosti osiguranika, iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili iz odrađenog svojstva kao opasnosti.

Pod odgovornosti prema djelatnicima smatra se odgovornost poslodavca prema vlastitim djelatnicima i njihovim stvarima.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti

Profesionalna ili ugovorna djelatnost podrazumijeva zakonsku ugovornu odgovornost za štete proistekle i nastale zbog profesionalnog propusta.

Ovim vidom osiguranja mogu se osigurati:
• odvjetnici i notari,
• liječničke, stomatološke i ljekarničke djelatnosti,
• javni bilježnici,
• revizorske tvrtke,
• špediteri,
• zaštitarske i detektivske djelatnosti,
• stečajni upravitelj i drugi.

Sjedište društva

Central osiguranje d.d.
Džemala Bijedića 39, 71 000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 408 900
fax: +387 33 408 901
e-mail: info@central-osiguranje.com

Ured za štete

Hrvatskih kraljeva 31, 88 320 Ljubuški, BiH
tel: +387 39 852 412
fax: +387 39 852 411
e-mail: stete@central-osiguranje.com

Back office Ljubuški

Hrvatskih kraljeva 31, 88 320 Ljubuški, BiH
tel: +387 39 852 421
e-mail: info@central-osiguranje.com