VRH
Spojeni povjerenjem Webshop
Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja – nezgode

Nezgodom (nesretnim slučajem) se smatra svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, koji djelujući uglavnom s vana i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtjeva liječničku pomoć.

U smislu prethodnog stavka nesretnim slučajem se smatraju sljedeći događaji: gaženje, sudar, udar kakvim predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, okliznuće, ranjavanje oružjem ili raznim drugim predmetima ili eksplozivnim materijama, ubod kakvim predmetom, udar ili ujed životinje i ubod insekta osim ako je takvim ubodom prouzročena kakva infektivna bolest.

Ovim vidom osiguranja osigurali ste se za slučajeve:

1. smrti uslijed bolesti,
2. smrti uslijed nezgode,
3. trajnog invaliditeta (djelomičnog ili potpunog),
4. troškova liječenja,
5. dnevne naknade za dane bolovanja ili dnevne naknade za dane boravka u bolnici.

Ovu grupu osiguranja čine slijedeći vidovi:

1. osiguranje osoba pri obavljanju redovitog zanimanja i izvan njega;
2. osiguranje osoba u motornim vozilima i pri obavljanju posebnih djelatnosti;
3. osiguranje djece i školske mladeži;
4. osiguranje gostiju, posjetitelja priredaba, izletnika i turista, s osiguranjem odgovornosti ugovaratelja;
5. osiguranje potrošača, pretplatnika i korisnika drugih javnih usluga;
6. osiguranje putnika u javnom prometu;
7. ostala posebna osiguranja.

Sjedište društva

Central osiguranje d.d.
Džemala Bijedića 39, 71 000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 408 900
fax: +387 33 408 901
e-mail: info@central-osiguranje.com

Ured za štete

Hrvatskih kraljeva 31, 88 320 Ljubuški, BiH
tel: +387 39 852 412
fax: +387 39 852 411
e-mail: stete@central-osiguranje.com

Back office Ljubuški

Hrvatskih kraljeva 31, 88 320 Ljubuški, BiH
tel: +387 39 852 421
e-mail: info@central-osiguranje.com