VRH
Spojeni povjerenjem Webshop
Osiguranje robe u domaćem i međunarodnom transportu

Ovaj vid osiguranja se može zaključiti na jedan od slijedećih načina:
· Osiguranje robe u domaćem prijevozu po pojedinačnoj polici,
· Osiguranje robe u domaćem prijevozu po generalnoj polici
· Osiguranje robe u međunarodnom prijevozu

Osiguranje robe u domaćem prijevozu po pojedinačnoj polici

Ovim osiguranje može se zaključiti slijedeće pokriće:

1. "svih rizika" fizičkog gubitka ili oštećenja osigurane pošiljke zbog djelovanja nekog izvanrednog vanjskog događaja, ili

2. "osnovnih rizika":
• Požara u prijevoznom sredstvu,
• Eksplozije na prijevoznom sredstvu ili drugdje (osim atomske),
• Nezgode pri ukrcaju, prekrcaju, iskrcaju u/iz prijevoznog sredstva,
• Prometne nezgode u kopnenom prijevozu,
• Prometne nezgode u zračnom prijevozu i to: pada letjelice, nezgode pri uzlijetanju i slijetanju,
• Pomorske nezgode u pomorskom prijevozu i to: sudara, udara, nasukanja, napuknuca ili prijeloma broda u oluji, prodora mora u unutrašnjosti broda, potonuća broda, izbacivanje robe u more i otplovljenje,
• Plovidbene nezgode u unutrašnjim vodama i to: sudara, udara, nasukanja, napuknuća ili prijeloma broda u oluji, prodora vode u unutrašnjost broda, potonuće broda.

Osiguranje robe u domaćem prijevozu po generalnoj polici

Ovim osiguranjem pokrivene su sve stvari koje se prevoze i/ili prenose na rizik osiguranika u domaćem prijevozu bilo kojim pogodnim sredstvom.

Ovim osiguranjem pokriveni su:

1. "svi rizici" fizičkog gubitka ili oštećenja osigurane pošiljke,
2. gubici i oštećenja osiguranog predmeta i troškovi osiguranika koji su u slučaju zajedničke havarije, nastali u vezi s osiguranim rizicima, priznati u pravovaljanoj diobnoj osnovi te doprinosi u zajedničku havariju ili nagrada za spašavanje koji su za osigurani predmet određeni u takvoj diobnoj osnovi,
3. osiguranikovi izvanredni troškovi radi izbjegavanja šteta od neposredne opasnosti ili smanjenja već nastalih šteta.

Osiguranje robe u međunarodnom prijevozu

Ovim osiguranjem pokrivene su sve stvari koje se prevoze i/ili prenose na rizik osiguranika u međunarodnom prijevozu bilo kojim pogodnim prijevoznim sredstvom.

Ovim osiguranjem pokriveni su "osnovni rizici":

1. gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta koji se razborito može pripisati:
a. požaru ili eksploziji,
b. prometnoj ili plovidbenoj nezgodi prijevoznog sredstva (nasukanju, potonuću, prevrnuću, iskliznuću, sudaru, udaru),
c. potresu, vulkanskoj erupciji, poplavi, lavini, odronu, gromu ili oluji;

2. gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta nastalo:
a. krađom ili neisporukom cijelog tereta,
b. prodorom jezerske, morske ili riječne vode u vozilo ili kontejner ili mjesto uskladištenja,
c. uslijed nezgode – padom osiguranog predmeta za vrijeme ukrcaja ili iskrcaja osiguranog predmeta.

Pod pojmom "svi rizici" podrazumijeva se sljedeće:
1. "svi rizici" fizičkog gubitka i oštećenja osigurane pošiljke,
2. Zajednička havarija i nagrade za spašavanja, obračunate ili određene u skladu s odredbama ugovora o prijevozu i/ili mjerodavnim pravom i praksom koji su nastali da bi se izbjegla šteta ili su s tim u vezi, a posljedica su bilo kojeg uzroka osim onih isključenih ovim osiguranjem.

Sjedište društva

Central osiguranje d.d.
Džemala Bijedića 39, 71 000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 408 900
fax: +387 33 408 901
e-mail: info@central-osiguranje.com

Ured za štete

Hrvatskih kraljeva 31, 88 320 Ljubuški, BiH
tel: +387 39 852 412
fax: +387 39 852 411
e-mail: stete@central-osiguranje.com

Back office Ljubuški

Hrvatskih kraljeva 31, 88 320 Ljubuški, BiH
tel: +387 39 852 421
e-mail: info@central-osiguranje.com