VRH
Spojeni povjerenjem Webshop
Gradiška
Poslovnica

Vojvode Mišića 19a
78 400 Gradiška
fax: +387 51 963 568

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak 8:00-16:30

Poslovnica

Banjalučki put 317, Nova Topola
78 400 Gradiška
fax: +387 51 892 252

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak 8:00-16:30

Sjedište društva

Central osiguranje d.d.
Džemala Bijedića 39, 71 000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 408 900
fax: +387 33 408 901
e-mail: info@central-osiguranje.com

Ured za štete

Hrvatskih kraljeva 31, 88 320 Ljubuški, BiH
tel: +387 39 852 412
fax: +387 39 852 411
e-mail: stete@central-osiguranje.com

Back office Ljubuški

Hrvatskih kraljeva 31, 88 320 Ljubuški, BiH
tel: +387 39 852 421
e-mail: info@central-osiguranje.com