VRH
Spojeni povjerenjem Webshop
Livno
Prodajno mjesto 1

Splitska b.b.
80 101 Livno
tel: +387 34 202 203
mob: +387 63 776 054

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak 8:00-16:30

Prodajno mjesto 2

Župana Želimira b.b.
80 101 Livno
tel: +387 34 203 601

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak 8:00-16:30

Sjedište društva

Central osiguranje d.d.
Džemala Bijedića 39, 71 000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 408 900
fax: +387 33 408 901
e-mail: info@central-osiguranje.com

Ured za štete

Kneza Branimira 12, 88 000 Mostar, BiH
tel: +387 36 446 600
fax: +387 36 446 601
e-mail: stete@central-osiguranje.com

Back office Mostar

Kneza Branimira 12, 88 000 Mostar, BiH
tel: +387 36 446 604
tel: +387 36 446 605
e-mail: info@central-osiguranje.com