Kasko dostupan svima!

Mali kasko – osiguranje u slučaju prometne nezgode

Nova akcija u Central osiguranju: mali kasko, velika priča. Velika priča je po tomu što ugovaranjem police malog kaska, klijenti mogu zaključiti kasko osiguranje za svoje vozilo po prilagođenoj, znatno nižoj cijeni, a koje pokriva štetu nastalu prilikom prometne nezgode.

Ukoliko vozilo pretrpi štetu u prometnoj nezgodi, osiguranje će nadoknaditi svu štetu do iznosa sume osiguranja. Kolika je suma osiguranja ovisi o visini premije koju klijenti odaberu za mali kasko svog vozila.

Mali kasko karakterizira:

1. znatno niža cijena osiguranja,
2. osiguranje za slučaj prometne nezgode,
3. idealno za osiguranje vozila starijih od četiri godine,
4. idealno za vozače početnike,
5. osiguranje vrijedi za vrijeme dok se vozilo nalazi na teritoriju BiH te ostalih europskih zemalja,
članica sustava zelene karte.

Mali kasko pokriva sve štete prouzrokovane isključivo u slučaju prometne nezgode. Ovim osiguranjem nije pokrivena šteta koju prouzrokuje nepoznato vozilo.

Posebna prednost ove police osiguranja jeste ta što se može zaključiti za malu cijenu, neovisno o vrijednosti, marki, tipu ili godinama vozila. Ovaj proizvod vlasnicima vozila starijih od četiri godine, daje mogućnost da zaključe kasko policu, po cijeni koja ovisi o sumi osiguranja za koju su se odlučili.

Obračun premije za djelomično kasko osiguranje za slučaj prometne nezgode

Premija osiguranja određuje se u apsolutnom iznosu
u ovisnosti od ugovorenog limita pokrića.
Tabela 1 - godišnja premija osiguranja

LIMIT POKRIĆA - PREMIJA
do 2.000,00 KM - 120,00 KM
do 5.000,00 KM - 190,00 KM
do 7.000,00 KM - 230,00 KM
do 10.000,00 KM - 290,00 KM

Obračun premije za djelomično kasko osiguranje - KASKO GUMA

Tabela 2 - godišnja premija osiguranja

VRSTA PAKETA - PREMIJA
CENTRAL PAKET STANDARD - 38,00 KM
CENTRAL PAKET PREMIUM - 48,00 KM

NAPOMENA: Premije osiguranja iz tabele 2 odnose se samo na putnička vozila i teretna vozila nosivosti do 3,5 t. Za vozila iznad navede nosivosti nije moguće ugovoriti djelomično osiguranje – kasko guma.