Štete na imovini

Za što efikasnije rješavanje odštetnog zahtjeva potrebno je da ažurno dostavite svu neophodnu dokumentaciju.

Kada se dogodi šteta na imovini

Kada nastane osigurani slučaj na imovini potrebno je poduzeti sve mjere za smanjenje daljnjih posljedica. Prema predviđenim propisima a naročito kada je šteta prouzročena: požarom, eksplozijom, krađom, provalnom krađom razbojstva i prometne nesreće, prijaviti slučaj nadležnoj policiji radi uviđaja. Nemojte narušavati mjesto štete prije dolaska stručnih službi za procjenu štete Central osiguranja, osim ako je promjena potrebna u javnom interesu ili radi smanjenja štete odnosno spriječavanje povećanja štete, odnosno radi nastavljanja normalne proizvodnje. O navedenim radnjama potrebno je upoznati osiguratelja.

Prijavu štete izvršite odmah a najkasnije 3 dana od nastanka iste. Prijavu je moguće obaviti u najbližoj podružnici Central osiguranja, putem pošte ili putem telefaksa. Stručna služba za procjenu šteta Central osiguranja će Vas kontaktirati i u dogovoru sa Vama organizirati procjenu štete u najkraćem roku.

Za što efikasnije rješavanje odštetnog zahtjeva potrebno je da ažurno dostavite svu neophodnu dokumentaciju. Kod prijave štete ispunite i predate slijedeće obrasce i dokumente:
• Popunjen obrazac Prijava štete na imovini,
• Kopiju police osigurane imovine.

Ukoliko je nastupila osigurana opasnost provalne krađe, požara, razbojstva ili vandalizma nakon provale, potrebno je dostaviti i:
• potvrdu nadležnog MUP-a vezanu uz nastanak osigurane opasnosti,
• specifikaciju odštetnog zahtjeva (popis otuđenih/oštećenih stvari, marka, tip, količina, godina proizvodnje, i dr.),
• račune kupnje otuđenih/oštećenih stvari i jamstvene listove,
• Ostalu dokumentaciju koja može pomoći bržem i efikasnijem rješavanju odštetnog zahtjeva.

1. Prijava zahtjev za nadoknadu štete od požara i drugih opasnosti 2. Suglasnost za obradu osobnih-ličnih podataka