VRH
Spojeni povjerenjem Webshop
Štete na imovini

Kada nastane osigurani slučaj na imovini potrebno je poduzeti sve mjere za smanjenje daljnjih posljedica. Prema predviđenim propisima a naročito kada je šteta prouzročena: požarom, eksplozijom, krađom, provalnom krađom razbojstva i prometne nesreće, prijaviti slučaj nadležnoj policiji radi uviđaja. Nemojte narušavati mjesto štete prije dolaska stručnih službi za procjenu štete Central osiguranja, osim ako je promjena potrebna u javnom interesu ili radi smanjenja štete odnosno spriječavanje povećanja štete, odnosno radi nastavljanja normalne proizvodnje. O navedenim radnjama potrebno je upoznati osiguratelja.

Prijavu štete izvršite odmah a najkasnije 3 dana od nastanka iste. Prijavu je moguće obaviti u najbližoj podružnici Central osiguranja, putem pošte ili putem telefaksa. Stručna služba za procjenu šteta Central osiguranja će Vas kontaktirati i u dogovoru sa Vama organizirati procjenu štete u najkraćem roku.

Za što efikasnije rješavanje odštetnog zahtjeva potrebno je da ažurno dostavite svu neophodnu dokumentaciju. Kod prijave štete ispunite i predate slijedeće obrasce i dokumente:
• Popunjen obrazac Prijava štete na imovini,
• Kopiju police osigurane imovine.

Ukoliko je nastupila osigurana opasnost provalne krađe, požara, razbojstva ili vandalizma nakon provale, potrebno je dostaviti i:
• potvrdu nadležnog MUP-a vezanu uz nastanak osigurane opasnosti,
• specifikaciju odštetnog zahtjeva (popis otuđenih/oštećenih stvari, marka, tip, količina, godina proizvodnje, i dr.),
• račune kupnje otuđenih/oštećenih stvari i jamstvene listove,
• Ostalu dokumentaciju koja može pomoći bržem i efikasnijem rješavanju odštetnog zahtjeva.

1. Prijava zahtjev za nadoknadu štete od požara i drugih opasnosti 2. Suglasnost za obradu osobnih-ličnih podataka
Sjedište društva

Central osiguranje d.d.
Džemala Bijedića 39, 71 000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 408 900
fax: +387 33 408 901
e-mail: info@central-osiguranje.com

Ured za štete

Hrvatskih kraljeva 31, 88 320 Ljubuški, BiH
tel: +387 39 852 412
fax: +387 39 852 411
e-mail: stete@central-osiguranje.com

Back office Ljubuški

Hrvatskih kraljeva 31, 88 320 Ljubuški, BiH
tel: +387 39 852 421
e-mail: info@central-osiguranje.com