Suradnja

Zastupnici u Republici Srpskoj

Podaci o zastupniku:
Društvo sa ograničenom odgovornošću agencija za zastupanje u osiguranju "EAST CITY" d.o.o., Ravnogorska 19, Istočna Ilidža
Broj registra: RDZ-1-24
Ugovor važi do: neodređeno vrijeme

Podaci o zastupniku:
Preduzetnik za zastupanje u osiguranju "SAFE", Nenad Erak,
s.p. Prijedor, ul. Majora Milana Tepića 3

Broj registra: 05-544-2-3/19
Ugovor važi do: neodređeno vrijeme