CA - Central Assistance

Predmet osiguranja mogu biti osobna vozila opisana i označena u polici (proizvođač/marka vozila, broj šasije, registracijska oznaka).

Osiguranje tehničke pomoći na cesti omogućuje ostvarivanje točno određenih prava nakon ostvarenja slijedećih rizika:

a) Kvara na vozilu uslijed mehaničkog, električnog ili hidrauličnog uzroka (pilot error);
b) Prometne nesreće/nezgode;
c) Nemarnog rukovanja (krivo utočeno gorivo, zaključani ključevi u vozilu i sl.) i/ili
d) Vanjskog utjecaja (tuča, požar, itd.);

a zbog posljedica kojih vozilo nije u voznom stanju ili nije moguće upravljati vozilom na siguran način.

Osiguranik u tijeku trajanja osiguranja stječe mogućnost korištenja slijedećih prava sukladno Uvjetima za Central Assistance pomoći na cesti:

Paket 1:

• Pomoć na cesti – mogućnost organizacije popravka na licu mjesta od strane Asistencije, ukoliko je riječ o lakšem popravku, sa limitom pokrića troškova od 250,00 KM unutar zemlje odnosno 250,00 EUR u inozemstvu za vrijeme trajanja pokrića po prijavljenom slučaju;

• Vuča vozila – mogućnost organizacije vuče vozila, sa uključenim izvlačenjem, do najbliže automehaničarske radnje ili ovlaštenog servisa, sa limitom pokrića troškova do iznosa od 500,00 KM unutar zemlje, odnosno 500,00 EUR u inozemstvu po prijavljenom slučaju;

• U slučaju da popravak vozila traje duže od 24h, pri čemu je kvar prijavljen Asistenciji, a mjesto popravka je udaljeno više od 50 km od adrese Osiguranika prijavljene u polici osiguranja, osiguranik ima pravo na jednu od sljedećih usluga:

Hotelski smještaj za vozača i putnike u vozilu do 3 dana i do iznosa od 100,00 KM unutar zemlje i 100,00 EUR u inozemstvu, po danu i osobi, bez troškova doručka i ishrane ili

Nastavak puta koji podrazumijeva organizaciju putovanja do odredišta s vozom ili autobusom, a do iznosa pokrića od 500,00 KM unutar zemlje, odnosno 500,00 EUR u inozemstvu po prijavljenom slučaju ili

Nastavak puta s Taxi – službom podrazumijeva organizaciju putovanja do odredišta, a do iznosa pokrića od 80,00 KM unutar zemlje, odnosno 100,00 EUR u inozemstvu, po prijavljenom slučaju ili

Zamjensko vozilo u slučaju kvara vozila do 5 dana unutar zemlje i 5 dana u inozemstvu, bez troškova vinjeta, putarina i goriva po prijavljenom slučaju. Ukoliko popravak vozila traje duži period, osiguranik ima pravo na zamjensko vozilo maksimalno do 10 dana unutar zemlje i 10 dana u inozemstvu, bez troškova vinjete, putarina i goriva po prijavljenom slučaju

• Povratak vozila – ukoliko osposobljavanje vozila nije moguće u roku od tri radna dana te se vožnja osiguranim vozilom ne može nastaviti, a na vozilu nije nastala totalna šteta niti se vozilo može osposobiti za daljnju vožnju u roku od tri radna dana, Asistencija će organizirati prijevoz vozila od mjesta štete do radionice u mjestu boravka osiguranika ili do odredišta (ako u odredištu postoji mogućnost popravka).

• Dostava vozila – ukoliko je osposobljavanje vozila trajalo duže a da se pri tome iskoristila mogućnost mobilnosti i da je mjesto popravka udaljeno više od 50 km od adrese osiguranika prijavljene na polici osiguranja, Asistencija će organizirati dostavu vozila od radionice do odredišta u visini pokrića troška do 75,00 KM po prijavljenom slučaju.

• Carinski troškovi – ukoliko je na osiguranom vozilu nastupila totalna šteta, te se vozilo mora ocariniti u inozemstvu, Asistencija će pokriti sve troškove carine, do 500,00 KM, uključujući i troškove carinskog postupka.

• Ležarina vozila – ukoliko je osiguranom vozilu nastupila totalna šteta te se vozilo mora ukloniti s ceste u zemlji i inozemstvu, Asistencija snosi čuvanja vozila do 9 dana.

• Pristup mreži pružatelja usluga – osiguranik putem Asistencije u svakom trenutku ima mogućnost pristupa podacima o najbližoj automehaničarskoj radionici, ovlaštenom servisu ili vulkanizeru.

• Hitne informacije – osiguranik putem Asistencije u svakom trenutku ima mogućnost pristupa agencijama, informacijama o statusu popravka vozila u inozemstvu.

• Nastali telefonski troškovi – ukoliko je prilikom prijave slučaja nastao trošak poziva iz inozemstva, Asistencija snosi nastale troškove telefona uz prilog kopije računa.

Paket 2:

• Korištenje zamjenskog vozila u slučaju nezgode do 5 dana unutar zemlje i 5 dana u inozemstvu, bez troškova vinjeta, putarina i goriva po prijavljenom slučaju. Ukoliko popravak vozila traje duži period, osiguranik ima pravo na zamjensko vozilo maksimalno do 10 dana unutar zemlje i 10 dana u inozemstvu, bez troškova vinjete, putarina i goriva po prijavljenom slučaju.

1) Osiguranje tehničke pomoći na cesti vrijedi i primjenjuje se na području Bosne i Hercegovine i sljedećih zemalja: Andora, Austrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Francuska, Gibraltar, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Lihtenštajn, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Malta, Monako, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, San Marino, Slovačka, Slovenija, Srbija, Švedska, Švicarska, Vatikan, Velika Britanija. Ukoliko neka od država nije navedena, a nalazi se u geografskom položaju Europe smatra se također pokrivenom.

2) Isključenja kod teritorijalnog pokrića su Rusija, Bjelorusija, Ukrajina, Latvija, Estonija i Litva.

Osiguranik može sklopiti ugovor o osiguranju pomoći na cesti za Paket 1 kao osnovni paket.

Paket 2 je dopunski paket i može se ugovoriti isključivo uz prethodno zaključen Paket 1.

Iznos premije

Bruto premija za osiguranje pomoći na cesti, ukoliko se ista ugovara uz već postojeću policu osiguranja automobilske odgovornosti ili kaska kod Društva, iznosi:

• Paket 1 - 17,20 KM
• Paket 2 - 2,80 KM

Bruto premija za osiguranje pomoći na cesti, ukoliko se ista ugovara bez police osiguranja automobilske odgovornosti ili kaska kod Društva, iznosi:

• Paket 1 - 30,00 KM
• Paket 2 - 70,00 KM

U slučaju nastanka osiguranog slučaja osiguranik može aktivirati korištenje usluge iz osiguranja pomoći na cesti uz uvjet da je nazvao kontaktni centar na broj telefona iskazan na polici osiguranja. Osiguranik može aktivirati uslugu najkasnije u roku 24 sata od vremena nastanka osiguranog slučaja, a minimalno 72h od početka važenja police osiguranja pomoći na cesti.

Prilikom dojave osiguranik operateru Asistencije treba dati sljedeće podatke: a) Model paketa i broj police (kao i tekućeg računa);
b) Adresu prijavljenu na polici osiguranja;
c) Puno ime i prezime;
d) Tip vozila i registracijsku oznaku;
e) Točno mjesto nesreće;
f) Telefonski broj i e-mail za kontakt (ako je moguće);
g) Kratak opis događaja i potrebne pomoći;
h) Na zahtjev Asistencije potrebno je pružatelju Usluga na licu mjesta prezentirati dokumentaciju vozila.