Zaštita stečenog bonusa

Uz neznatno mala odricanja riješite se velikih briga mogućnosti gubljenja stečenog bonusa zaključivanjem police o zaštiti stečenog bonusa po polici Automobilske odgovornosti kod Central osiguranja.

U slučaju da skrivite prometnu nezgodu, kod zaključenja Vaše sljedeće police gubite stečeni bonus po polici Automobilske odgovornosti i potrebne su Vam najmanje tri godine dok se ne vratite na prethodno stečeni bonus, što stvara velike izdatke kod zaključivanja novih polica u navedenom periodu.

Stečeni bonus prati svakog osiguranika kod izrade nove police bez obzira iz koje osiguravajuće kuće dolazio, jer je ovaj dio uređen zakonom i prati se na državnoj razini, pa jedini način na koji možemo svoj bonus sigurno zaštititi je zaključenje police o zaštiti bonusa.

Da bi ste izbjegli ovaj veliki rizik, uz neznatno mala odricanja uz našu policu AO nudimo Vam da osigurate i zaštitu stečenog bonusa kod Central osiguranja, čime je i u slučaju nastanka štete Vaš bonus zaštićen policom pa nemate razloga za dodatnu brigu.