Osiguravajuća kuća

Kao osnivači Central osiguranja, mi u Grupi Centar, uz jasnu poslovnu viziju da strateškim ulaganjima, vlastitim kapitalom i stalnim inovacijama, kao i postavljanjem novih trendova na tržištu, zamišljene poslovne planove uspješno realiziramo. Stečeno višegodišnje iskustvo, temeljeno na znanju, hrabrosti i odlučnosti, spremnosti na promjene te stalnoj komunikaciji s tržištem čine nas poželjnim partnerom.

U poslovnom svijetu, referentnošću koju uživamo u širokom spektru djelatnosti kojima se uspješno bavimo, kao investitor i partner osigurali smo respektabilnu financijsku stabilnost društva Central osiguranja, čime smo stekli korporativnu referentnost kod klijenata – korisnika naših usluga u vrlo kratkom vremenu.

Vodeći kontinuiranu brigu o našim klijentima i stalnim povećanjem kvalitete naših usluga, kako u drugim društvima kojima smo osnivači, tako i u Central osiguranju, naše djelovanje se temelji na projektnoj organizaciji, s jasnom misijom gdje smo kao osiguravatelj preuzeli rizik s osiguranika, te prihvaćamo nadoknaditi štete onima kod kojih su nastale i raspodijeliti ih na sve članove rizične zajednice na načelima uzajamnosti i solidarnosti.

Vrlo jasna poslovna vizija od koje ne odstupamo, strateška ulaganja, stalna zapošljavanja i ulaganja u ljudske potencijale kao i stalni rast prihoda čine nas prepoznatljivim primjerom uspješnog poslovnog razvoja u Bosni i Hercegovini, što temeljimo na etičkim normama poslovanja, socijalnoj osjetljivosti, pomaganjem sportskih i kulturnih događaja te humanitarnim djelovanjem u zajednici u kojoj živimo i ostvarujemo prihod.

Uzimajući u obzir sve ranije navedeno, dolazimo do činjenice da smo poželjan partner u poslovanju, što predstavlja dodatnu motivaciju za rast i napredak, te poboljšanje uvjeta prema korisnicima naših usluga.