Transportna osiguranja - Osiguranje robe u prijevozu

Osiguranje robe u domaćem prijevozu

Ovim osiguranjem pokrivene su sve stvari koje se prevoze i/ili prenose na rizik osiguranika u domaćem prijevozu bilo kojim pogodnim sredstvom.

Ovim osiguranjem pokriveni su:

1) "svi rizici" fizičkog gubitka ili oštećenja osigurane pošiljke

2) gubici i oštećenja osiguranog predmeta i troškovi osiguranika koji su u slučaju zajedničke havarije, nastali u vezi s osiguranim rizicima, priznati u pravovaljanoj diobnoj osnovi, te doprinosi u zajedničku havariju ili nagrada za spašavanje koji su za osigurani predmet određeni u takvoj diobnoj osnovi;

3) osiguranikovi izvanredni troškovi radi izbjegavanja šteta od neposredne opasnosti ili smanjenja već nastalih šteta;

Osiguranje robe u međunarodnom prijevozu

Ovim osiguranjem pokrivene su sve stvari koje se prevoze i/ili prenose na rizik osiguranika u međunarodnom prijevozu bilo kojim pogodnim prijevoznim sredstvom.

Ovim osiguranjem pokriveni su “osnovni rizici”:

1) gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta koji se razborito može pripisati:

a) požaru ili eksploziji
b) prometnoj ili plovidbenoj nezgodi prijevoznog sredstva (nasukanju, potonuću, prevrnuću, iskliznuću, sudaru, udaru)
c) potresu, vulkanskoj erupciji, poplavi, lavini, odronu, gromu ili oluji;

2) gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta nastalo:

a) krađom ili neisporukom cijelog koleta
b) prodorom jezerske, morske ili riječne vode u vozilo ili kontejner ili mjesto uskladištenja
c) uslijed nezgode – padom osiguranog predmeta za vrijeme ukrcaja ili iskrcaja osiguranog predmeta.