Sjedište društva

Central osiguranje d.d.
Džemala Bijedića 39, 71 000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 408 900
fax: +387 33 408 901
e-mail: info@central-osiguranje.com

Ured za štete:
Kneza Branimira 12, 88 000 Mostar, BiH
tel: +387 36 446 600
fax: +387 36 446 601
e-mail: stete@central-osiguranje.com

ID broj: 4202233240008

Žiro račni:
NLB banka d.d. 1327 0020 1702 4110
UniCredit bank d.d. 3387 2022 1381 3349
Raiffeisen bank d.d. 1610 0001 6652 0008
Sparkasse bank d.d. 1994 9900 3878 0519
Addiko bank d.d. 3060 0028 8017 1888

Poslovna mreža

Bihać 1 Mehmedalije Maka Dizdara 1A; tel: +387 37 316 666
Bihać 2 Harmani H15 (u zgradi tzv. Kineski zid); tel: +387 37 222 099
Bosanska Krupa Trg Alije Izetbegovića bb, +387 61 022 122
Brčko Branislava Nušića br. 7; tel: +387 66 705 432
Bugojno Ulica Zlatnih ljiljana 7; tel: +387 61 782 912
Busovača Kaćuni bb, tel: +387 30 590 151
Čapljina Ante Starčevića 40; tel: +387 36 819 084
Čitluk Kralja Tomislava 52; tel: +387 36 446 619
Doboj Istok Klokotnica 1; tel: +387 35 366 002
Doboj Jug 203. brigade Matuzići 88; tel: +387 61 596 074
Fojnica ulica ZAVNOBIH-a bb, tel: +387 30 802 559
Goražde Muhidina Mašića Munje 10; tel: +387 61 487 799
Gračanica Gradski pasaž broj 20; tel: +387 35 702 180
Grude Trg Herceg Bosne 2; tel: +387 39 661 370
Hadžići Hadželi bb; tel: +387 33 422 155
Ilidža Barska br. 30; tel: +387 33 761 645
Jelah Branilaca BiH br. 28; tel: +387 32 666 830
Kakanj Alije Izetbegovića bb, Lamela niz A; tel: +387 61 969 883
Kiseljak Josipa bana Jelačića 79; tel: +387 30 719 025
Ključ Branilaca BiH bb; tel: +387 61 580 271
Livno Župana Želimira bb; tel: +387 63 776 050
Ljubuški Andrije Šimića bb; tel: +387 39 852 162
Maglaj Aleja ljiljana 36; tel: +387 32 460 113
Mostar 1 Kneza Branimira 12; tel: +387 36 446 610
Mostar 2 Kneza Višeslava 8B; tel: +387 36 446 616
Mostar 3 Dubrovačka bb; tel: +387 36 320 117
Mostar 4 Krpićeva bb; tel: +387 36 281 080
Odžak Titova bb, tel: +387 31 763 773;
Orašje III ulica bb; tel: +387 63 776 047
Posušje Kralja Tomislava 12; tel: +387 39 680 408
Sarajevo 1 Džemala Bijedića 15; tel: +387 33 408 915; 408-913
Sarajevo 2 Zvornička 27; tel: 033 652 702
Sanski Most Bulevar VII Korpusa bb; tel: +387 61 144 429
Stolac Hrvatskih branitelja bb; tel: +387 36 853 133
Široki Brijeg Fra Didaka Buntića 77; tel: +387 63 394 459
Tomislavgrad Kraljice Katarine bb; tel: +387 63 776 027
Travnik Prnjavor bb; tel: +387 61 763 869
Turbe Bosanska bb; tel: +387 61 811 571
Tuzla Prve inženjerske brigade bb (pp broj 11); tel: +387 35 366 003
Visoko Musala 1; tel: +387 32 839 968
Vitez 1 Poslovni centar 96-2; tel: +387 30 709 107
Vitez 2 Stjepana Radića bb; tel: +387 30 713 002
Zavidovići Alije Izetbegovića b.b.; tel: +387 32 460 112
Zenica Aska Borića 19; tel: +387 32 972 475
Žepče Prva bb; tel: +387 32 880 184