Kasko osiguranja

Kasko osiguranje cestovnih vozila

Kasko osiguranje cestovnih vozila podrazumijeva nadoknade šteta u slučajevima oštećenja istih uslijed raznih slučajeva (mogućnost i rizika krađe).

Predmet osiguranja su sve vrste motornih, priključnih, radnih strojeva (u daljnjem tekstu: vozila) kao i od strane proizvođača tvornički ugrađena oprema za pojedinu marku, tip i model vozila.

Ovo osiguranje odnosi se na: osobna vozila, teretna vozila, autobuse i slična vozila, vučna vozila, specijalna vozila, motocikle i slična vozila, priključna vozila, vozila inozemne registracije, vozila u radionicama i autopraonicama, radna vozila i vozila u leasingu.


Kasko osiguranje zračnih letjelica

Osiguranje od posljedica oštećenja zrakoplova primjenjuju se na zrakoplove koji lete pod bosanskohercegovačkom zastavom uključujući i strane pod bosanskohercegovačkom zastavom i one pod stranom zastavom, ali se ne primjenjuju na zrakoplove koji pripadaju ratnom zrakoplovstvu.

Kasko osiguranje plovila

Kasko osiguranje plovila odnosi se na brodove, čamce i koji plove pod bosanskohercegovačkom zastavom uključujući i strane pod bosanskohercegovačkom zastavom i one pod stranom zastavom, ali se ne primjenjuju na brodove koji pripadaju ratnoj mornarici i koji se pokreću na nuklearni pogon.

U polici osiguranja može da se odredi da osiguranik uživa osiguravajuće pokriće od šteta (gubitaka ili oštećenja osiguranog predmeta) usljed: požara ili eksplozije, brodoloma, nasukavanja, potonuća ili prevrnuća broda, sudara, udara ili dodira broda sa bilo kakvim vanjskim predmetom, osim sa vodom, ukrcaja, iskrcaja ili prekrcaja tereta ili goriva, potresa, vulkanske erupcije, groma, poplave, lavine, odrona, oluje, krađe, provalne krađe, razbojništva, i štetnih postupaka trećih osoba ili neovlaštenog korištenja osiguranog predmeta.


Kasko osiguranje tračnih vozila

Ovim osiguranjem vrši se osiguravajuća zaštita za nadoknade oštećenja na tračnim vozilima.