Putničko zdravstveno osiguranje

Putničko zdravstveno osiguranje

CENTRAL OSIGURANJE brine o svojim klijentima kako kod kuće tako i u inozemstvu.

Polica putničkog zdravstvenog osiguranja važi za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osim za države stalnog prebivališta osiguranika. Za sve državljane BiH koji imaju dvojno državljanstvo, troškovi liječenja i hospitalizacije, u državi čije dvojno državljanstvo posjeduju, priznaju se samo u javnim zdravstvenim ustanovama kada ih mora snositi sam osiguranik.

Putničko zdravstveno osiguranje se može zaključiti kao:
· pojedinačno,
· obiteljsko,
· poslovno.

Polica putničkog zdravstvenog osiguranja pokriva troškove liječenja, kao i troškove prijevoza u domovinu u slučaju bolesti, nesretnog slučaja ili smrti osiguranika.

Ovo osiguranje pokriva troškove koji su opravdani s medicinskog stajališta:
· medicinske njege, kućnog posjeta i konzultacije liječnika, te troškova za propisane lijekove,
· hospitalizacije u bolnici ili na klinici,
· prijevoza vozilom hitne pomoći do najbliže bolnice,
· prijevoza u domovinu oboljelog osiguranika s prethodnom suglasnošću osiguravatelja odnosno najbliže poslovnice CORIS-a, kad iz zdravstvenih razloga ne može vratiti u domovinu na način kao što je prvotno namjeravao,
· prijevoza umrlog osiguranika u domovinu.

S Vaše strane je potrebno samo da dođete u naše prodajno mjesto najbliže Vama gdje će Vam prodajno osoblje dati sve pojedinosti o ovoj vrsti osiguranja.

Što uraditi u slučaju nesretnog događaja?

Ako tražite liječničku pomoć u inozemstvu, potrebno je predočiti liječniku našu policu osiguranja i uvjete. Bitno je spomenuti da poslovnice APRIL Assistance u svijetu posluju 24 sata na dan, uključujući CORIS Assistance u Sloveniji. Većina liječnika je upoznata s procedurom koja slijedi.

U slučaju da se radi o lakoj bolesti ili nezgodi, gdje troškovi iznose do 150 EUR-a, može se dogoditi da pojedini liječnik ne želi preuzeti CORIS policu kao sredstvo garancije plaćanja. U tom slučaju molimo Vas da sami platite, a ako niste u mogućnosti kontaktirajte CORIS Assistance u Sloveniji, koji Vam je 24 sata na raspolaganju, a njihov djelatnik će Vas uputiti o daljnjem postupku.

U slučaju da se radi o težoj bolesti i nezgodi, odnosno da su troškovi veći od 150 EUR-a, obvezno pozovite osobno ili putem rodbine i prijatelja, ili će to bolnica učiniti u najtežim slučajevima, poslovnicu CORIS Assistance u Sloveniji.

Ukoliko sami plaćate troškove, molimo Vas da uzmete svu originalnu medicinsku dokumentaciju i potvrđeni račun te nakon povratka s putovanja dostavite u CENTRAL OSIGURANJE d.d. gdje će Vam se u skladu s ugovorenim uvjetima vratiti plaćena naknada.