Osiguranja od odgovornosti i financijskih rizika

Osiguranje od odgovornosti

Ovaj vid osiguranja dijelimo na opću odgovornost i profesionalnu odgovornost (odgovornost iz djelatnosti).

Opća odgovornost je odgovornost za štete pričinjene trećim osobama tijekom obavljanja djelatnosti a koja nije proizišla iz obavljanja profesionalne djelatnosti.

Profesonalna ili ugovorna djelatnost podrazumijeva zakonsku ugovornu odgovornost za štete proistekle i nastale zbog profesionalnog propusta.

Ovim vidom osiguranja mogu se osigurati: odvjetnici, javni bilježnici, revizorske tvrtke, špediteri, zaštitarske i detektivske djelatnosti, lječničke, stomatološke i ljekarničke djelatnosti, stečajni upravitelj i drugi.


Osiguranje AO bonusa (Zaštita AO bonusa)

Kod Central osiguranja moguće je da osigurate svoj stečeni bonus po polici obveznog osiguranja, iako ste kao osiguranik skrivili prometnu nezgodu sa štetom do visine odabrane osigurane svote – Vaš stečeni bonus i cijena police obveznog auto osiguranja ostaju nepromijenjeni.

Pogodnost je da u slučaju štete koja je plativa po pokriću AO Bonus ne utječe na stečeni premijski stupanj obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

Premija osiguranja u slučaju AO Bonus, određuje se za osobni automobil: prema odabranoj osiguranoj svoti i trenutnom bonusu na polici obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti; a za teretne automobile, sedlaste tegljače i autobuse: prema odabranoj osiguranoj svoti.


Osiguranje kredita

Ovo grupno osiguranje otplate gotovinskih kredita ugovara se radi osiguranja otplate kredita od rizika nemogućnosti plaćanja uslijed nastupa smrti, privremene potpune nesposobnosti za rad ili nezaposlenosti korisnika kredita.

Osiguranje jamstva

Predmet osiguranja su motorna vozila sa standardno ugrađenim dijelovima i opremom od strane proizvođača, odnosno funkcionalna ispravnost mehaničkih i električnih/elektronskih komponenti osiguranog vozila osim isključenja navedenih u čl.13. Uvjeta osiguranja produžene garancije. Ovo osiguranje se može ugovoriti samo za vozila s BiH registarskim tablicama, i to:

a) za osobna, terenska, dostavna i kombi vozila, ukupne dopuštene mase do 3,5 t;

b) ako se posebno ugovori i plati odgovarajući doplatak osiguranje se može zaključiti i za vozila sljedećih namjena: rent-a-car vozila, taksi vozila, vozila namijenjena obuci vozača, vozila hitne pomoći, policijska vozila, vojna vozila, vozila s tehničkim prepravkama, vozila za brzinska i druga takmičenja, vozila za testne vožnje.

Osiguranje od različitih financijskih gubitaka

Ovaj vid osiguranja odnosi se na osiguranje različitih financijskih gubitaka kao što su:
- osiguranje financijskih gubitaka radi prekida rada zbog požara i drugih opasnosti;
- osiguranje raznih priredbi zbog atmosferskih oborina;
- ostalih financijskih gubitaka.