Nesretni slučaj osoba - Nezgode

Kada se dogodi nesretni slučaj

U slučaju osiguranog nesretnog slučaja uslijed kojega je došlo do ozlijede, odmah se javite liječniku, radi pregleda i pružanja potrebne pomoći i poduzeti sve mjere radi liječenja I pridržavati se liječničkih savjeta i uputa u pogledu načina liječenja.

Prijava nezgode

Nakon završetka liječenja i rehabilitacije kompletnu liječničku dokumentaciju uz popunjenu Prijavu o nesretnom slučaju dostaviti u najbližu podružnicu Central osiguranja. U prijavi o nesretnom slučaju osiguratelju je potrebno pružiti sva potrebna izvješća i podatke, posebice o mjestu i vremenu kada je slučaj nastao, potpuni opis događaja, ime liječnika koji je izvršio pregled odnosno liječenje, liječnički nalaz o vrsti i težini tjelesne ozljede kao i o nastalim eventualnim posljedicama.

Potrebna dokumentacija

• Obrazac Prijava nesretnog slučaja;

• Kopija police osiguranja nesretnog slučaja;

• Kopija cjelokupne medicinske dokumentacije vezane uz liječenje posljedica nesretnog slučaja,;

• Dokaz o nastanku nesretnog slučaja (zapisnik o očevidu, vozačku i prometnu dozvolu, zapisnik o alkotestiranju).

U slučaju kada je kod nesretnog slučaja nastupila smrt:

• Prijavu i odštetni zahtjev nesretni slučaj smrt- osiguranika mogu izvršiti korisnici po polici osiguranja, odnosno zakonski nasljednici,

• Dokaz da je smrt nastupila kao posljedica nesretnog slučaja ( otpusno pismo iz bolnice/nalaz mrtvozornika, ili obdukcijski nalaz, smrtni list),

• Dokaz o srodstvu (rješenje o nasljeđivanju, vjenčani list, rodni list, rješenje organa skrbništva).

Obrazac Prijave nesretnog slučaja je potrebno popuniti sa svim traženim podacima i vlastoručno ga potpisati, te ga uz neophodnu dokumentaciju predati u najbližu podružnicu Central osiguranja ili dostaviti putem pošte ili telefax-a.

Popis naših podružnica