Štete na imovini

Štete na imovini

Kada nastane osigurani slučaj na imovini potrebno je poduzeti sve mjere za smanjenje daljnjih posljedica. Prema predviđenim propisima a naročito kada je šteta prouzročena: požarom, eksplozijom, krađom, provalnom krađom razbojstva i prometne nesreće, prijaviti slučaj nadležnoj policiji radi uviđaja. Nemojte narušavati mjesto štete prije dolaska stručnih službi za procjenu štete Central osiugranja, osim ako je promjena potrebna u javnom interesu ili radi smanjenja štete odnosno spriječavanje povećanja štete, odnosno radi nastavljanja normalne proizvodnje. O navedenim radnjama potrebno je upoznati osiguratelja.

Prijavu štete izvršite odmah a najkasnije 3 dana od nastanka iste. Prijavu je moguće obaviti u najbližoj podružnici Central osiugranja, putem pošte ili putem telefaksa. Stručna služba za procjenu šteta Central osiugranja će Vas kontaktirati i u dogovoru sa Vama organizirati procjenu štete u najkraćem roku.

Za što efikasnije rješavanje odštetnog zahtjeva potrebno je da ažurno dostavite svu neophodnu dokumentaciju. Kod prijave štete ispunite i predate slijedeće obrasce i dokumente: • Popunjen obrazac Prijava štete na imovini,
• Kopiju police osigurane imovine.

Ukoliko je nastupila osigurana opasnost provalne krađe, požara, razbojstva ili vandalizma nakon provale, potrebno je dostaviti i:
• potvrdu nadležnog MUP-a vezanu uz nastanak osigurane opasnosti,
• specifikaciju odštetnog zahtjeva (popis otuđenih/oštećenih stvari, marka, tip, količina, godina proizvodnje, i dr.),
• račune kupnje otuđenih/oštećenih stvari i jamstvene listove,
• Ostalu dokumentaciju koja može pomoći bržem i efikasnijem rješavanju odštetnog zahtjeva.

Popis naših podružnica