Osiguranja imovine

Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila

Osiguranjem po ovom vidu osiguranja pruža se osiguravajuća zaštita od sljedećih rizika i opasnosti - (osnovne opasnosti): požara i udara groma, eksplozije, osim eksplozije od nuklearne energije, oluje, grada (tuče), udara vlastitog motornog vozila i vlastitog pokretnog radnog stroja i nepoznatog motornog vozila u osigurani građevinski objekat, pada i udara letjelice, manifestacija i demonstracija.

Ako se posebno ugovori i obračuna dodatna premija, osiguravajuća se zaštita proširuje na jednu ili više dopunskih osiguranih opasnosti i to na: poplavu i bujicu, klizanje tla i odronjavanje zemljišta, snježnu lavinu, istjecanje tekućina (lekaža), izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, samozapaljenje zaliha.