Osiguranja osoba

Osiguranje od nezgode

Nesretnim slučajem u smislu ovih smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć.

U smislu prethodnog stavka smatraju se nesretnim slučajem naročito događaji: gaženje, sudar, udar kakvim predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, okliznuće, survavanje, ranjavanje oružjem ili raznim drugim predmetima ili eksplozivnim materijama, ubod kakvim predmetom, udar ili ujed životinje i ubod insekta osim ako je takvim ubodom prouzročena kakva infektivna bolest.

Ovu grupu osiguranja čine slijedeći vidovi:

1. osiguranje osoba pri obavljanju redovitog zanimanja i izvan njega;

2. osiguranje osoba u motornim vozilima i pri obavljanju posebnih djelatnosti;

3. osiguranje djece i školske mladeži;

4. posebna osiguranja mladeži, osiguranje gostiju, posjetitelja i turista s osiguranjem odgovornosti ugovaratelja;

5. osiguranje potrošača, pretplatnika i korisnika drugih javnih usluga;

6. ostala posebna osiguranja.